ATO’dan GAMA’ya Ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz GAMA Holding’i 7 Eylül 2020 tarihinde ziyaret etti. Sayın Baran ve Sayın Yılmaz; GAMA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tunçata, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Özman, Yönetim Kurulu üyeleri Ergil Ersu ve Süreyya Yücel Özden, GAMA Endüstri ve GAMA Güç Sistemleri Genel Müdürü Ahmet Ligvani ve GAMA Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır tarafından karşılandı. Hakan Özman’ın, GAMA’nın altmış bir yıllık tarihçesini ve başarılarını anlatan konuşması ile başlayan toplantıda Ahmet Ligvani GAMA’nın tamamlamış ve tamamlamakta olduğu projeler hakkında bilgi verdi. Anlatımların bitiminde Sayın Baran, Ankara’dan GAMA gibi köklü ve başarılı bir firmanın çıkmış olmasının gurur verici olduğunu belirtti ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tunçata’ya 31 Aralık 1959 tarihli GAMA İnşaat Limited Şirketi’nin kuruluşunun tescilini gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin ve kuruluş dökümanlarının bir kopyasını hediye olarak takdim etti. GAMA’nın yayınlarından iki kitap Ömer Tunçata tarafından Sayın Baran’a hediye edildi.

ENR’da 21. Yıl

GAMA olarak tam 21 yıldır aralıksız ENR En Büyük Uluslararası Müteahhit Firmalar Listesinde yer almaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bütün GAMA ailesine emekleri ve çalışmaları için teşekkür ederiz.

GAMA Enerji Fortune 500 Listesinde

GAMA Enerji, Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye 2019 listesine 146. sıradan girdi. Bu yıl Türkiye’de 13.’sü yayınlanan Fortune 500 listesine arka arkaya 4 kez aralıksız girmesini sağlayan ve başarımızın sürdürülebilir olması için çalışan tüm GAMA Enerji ekibimize teşekkürlerimizi sunarız.

Hedefimizi Tutturduk!

Dünyamızda sürdürülebilir bir gelecek için enerji verimliliğinin önemi gün geçtikçe artıyor. 2013 yılından bu yana enerji verimliliğini artırmak amacıyla GAMA Merkez binamızda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi uygulanıyor. Bu doğrultudaki çalışmalarımız sonucunda 2019 yılı içinde bir önceki yıla göre elektrik tüketimini % 14,9 doğal gaz tüketimini %4 oranında azaltarak 2019 yılı hedeflerimizi tutturmuş olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. GAMA Ailesine bu konudaki destekleri ve hassasiyeti için teşekkür ediyoruz.

GAMA Enerji – ODTÜ Tasarım Fabrikası İşbirliği

GAMA Enerji olarak üniversiteler ile yapılan işbirlikleri kapsamında, ODTÜ Tasarım Fabrikası ile 2020 Bahar Döneminde farklı disiplinlerden gelen akademisyenler ve öğrenciler ile ikinci projemizi hayata geçiriyoruz. GAMA Enerji Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdür Yardımcımız Emre Sümer’in öğrencilere yaptığı sunum ile başlangıcını yaptığımız bu serüvende bizleri tercih eden ‘Smartera Takımı’nın öğrencileri ile dijitalleşmeyi ele alarak geleceğin enerji şirketini dönem sonuna kadar birlikte tasarlamayı hedefliyoruz.

Geleceğin İş Yaşamı

GAMA Holding İnsan Kaynakları Koordinatörümüz Ebru Ural Ozkan, 14 Kasım 2019’da KalDer Ankara Şubesi’nin düzenlediği “Liderler Buluşması” etkinliğine GAMA’da ev sahipliği yaptı. Genç KalDer, TürkiyeKaliteDerneği gönüllülerinin ve farklı üniversitelerden öğrencilerin katıldığı bu etkinlikte, geleceğin iş yaşamı ve kariyer yolculuğuna hazırlık konularında paylaşımda bulundu.

Yönetim Sistemlerinde Dijitalleşme

GAMA Enerji Kalite ve Sertifikasyon Departmanı olarak GAMA Enerji ve tüm bağlı firmalarında kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile enerji yönetim sistemlerinin kurulması ve uygulanması, sertifikalandırılması, etkinliğinin izlenmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra, GAMA Enerji santrallerinde izin ve uyum süreçlerinin takibi konularında çalışıyoruz. 

Teknolojik gelişmelerin ve bilgiye hızlı erişimin karar mekanizmalarındaki etkisini tüm sektörlerde olduğu gibi enerji sektöründe de yaşıyoruz. Her geçen gün dijital dönüşüm sürecinin iş yapış biçimlerimizi çok hızlı değiştirdiğini görüyoruz. Dijital dönüşüm çalışmalarımız kapsamında GAMA Enerji ve tüm bağlı şirketlerinde uygulamakta olduğumuz yönetim sistemleri kapsamında kullanılan ‘metodolojiler’, ‘iş süreçleri’ ve ‘kilit performans’ göstergeleri gibi birçok değişkene ilişkin veri/bilgi akışını sağlamak amacı ile yazılım teknolojilerinden faydalanıyoruz. Bu kapsamda dijital platformların yönetim sistemlerinin karar mekanizmalarında kullandığı “objektif veriye dayalı sonuca ulaşma” isteği için en etkin, güvenilir ve verimli yöntemin olduğunu söyleyebiliriz. İş süreçlerimizde birçok veriyi anlık olarak aynı anda görüp analiz edebildiğimiz, veriye en güvenli ve hızlı şekilde ulaşabildiğimiz zaman, üst yönetimimizin ve çalışanlarımızın doğru kararlar vererek iş sürekliliğini sağlayabilmelerini ve iş gücünde verimliliği artırmalarını sağlıyoruz.  

Değerli GAMA Enerji Yönetimi’nin desteği ile birçok yönetim sistemini aynı anda kullanarak bunları dijitalleştirmek, iş yapış şeklimizi dönüşüme uğratmış ve şirketimize de büyük bir katma değer sağlamıştır. Modern veri analizinin yolunu açmış olan bu uygulamaları yetkin bir bilgi teknolojileri ekibi önderliği ve iş birliğinde hayata geçirmek, veri toplama araçlarını geliştirmek, şirket içi departmanlarımız ile GAMA Enerji’ye bağlı faaliyet gösteren enerji santrallerimize girdi sağlamak ve faaliyetlerini iyileştirmek için sağlam bir zemin hazırlamıştır. Farklı lokasyonlardaki çalışma arkadaşlarımızın birbiri ile zaman ve mekan sınırı olmaksızın yönetim sistemleri araçlarını kullanarak veri paylaşabilmelerine olanak sağlayan dijital çözümler, çalışmaları kolaylaştırmakta ve sistem verimliliğini artırmakta, böylelikle aşkta olduğu gibi işte de artık mesafelerin bir önemi kalmamaktadır.  

Ayrıca dijitalleşme sürecinde asıl değerimizin insan olduğunu hiçbir zaman unutmadan, başarılı bir dijital dönüşümün sırrının etkili iletişim olduğunu da belirtmek isteriz. Kurduğumuz etkili iletişim sayesinde, beraber görev yapmakta olduğumuz tüm çalışma arkadaşlarımızın katkıları ile dijital dönüşüm serüvenimizi kurum kültürümüzü ve süregelen süreçlerin varlıklarını da koruyarak devam ettiriyoruz. Bu dönüşümü bir varış noktası olarak görmekten ziyade, sürekli gelişimi destekleyen bir süreç olduğu bilinciyle, ekip olarak amaçlarımızı gerçekleştirmek için çalışmalarımıza tüm inancımız ile devam etmekteyiz.

Yeşim Aşti, GAMA Enerji Kalite ve Sertifikasyon Müdürü

GAMA Enerji İzin ve Uyum Uzmanı Ayşegül Özbayram ve GAMA Enerji Kalite ve Sertifikasyon Müdürü Yeşim Aştı

ASO’dan GAMA’ya Ödül

Ankara Sanayi Odası’nın 2 Ekim 2019 günü Etnoğrafya Müzesi’nde düzenlediği resepsiyonda GAMA Holding’e ASO Başkanı Nurettin Özdebir tarafından “ENR 2019 Yılı En iyi 250 Uluslararası Müteahhit Listesi”nde yer alması vesilesiyle ödül verildi.

Dijital dönüşüm yolculuğunda GAMA Enerji’nin SAP S/4HANA Kurumsal Kaynak Planlama projesi tamamlandı.

GAMA Enerji 2017 yılı içinde, işletme kaynaklarını daha verimli yönetebilme ve iş süreçlerini bütünleştirme hedefiyle kurumsal kaynak planlama yazılımı arayışı içine girmiş, gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde, 2018 Ocak ayı başında SAP firmasının en son kurumsal kaynak planlama yazılımı sürümü olan “SAP S/4HANA” ile projeye başlama kararı almıştı. 12 ay süren başarılı bir proje sürecinin ardından, GAMA Enerji proje ekibi ve çalışanlarının yoğun emek ve çabalarıyla SAP Projesi, 2019 yılının ilk haftası canlı kullanıma geçildi.

Proje kapsamında, FI-Finansal Muhasebe, SD-Satış ve Dağıtım, MM-Malzeme Yönetimi, CO-Maliyet Muhasebesi ve Kontrol,  BPC- İş Planlama ve Konsolidasyon, HR-İnsan Kaynakları, TRM-Hazine ve Risk Yönetimi modülleri ile birlikte Sayax-SD, Maximo-MM entegrasyonları devreye alındı.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte, özellikle grup şirketlerinin bütçe ve finansal konsolidasyonu, Satış süreçleri, IK, satın alma ve stok yönetimi iş süreçlerinin daha verimli şekilde yürütülmesi sağlandı.

SAP Analytics Cloud Raporlama Projesi

Kurumun,  SAP S/4HANA ERP uygulamasına geçişi ile birlikte, yönetim ve iş birimlerinin raporlama, veriyi anlamlı hale getirme, veri analizi ve karar destek ihtiyaçlarının karşılanması için 2019 Mart ayı içinde SAP Analytics Cloud projesine başlandı. Tüm iş birimlerinin dâhil olduğu proje, yaklaşık 7 ay süren bir proje takviminden sonra Ekim 2019’da canlı kullanıma başarıyla açıldı.

Yönetime ve iş birimlerine,  güvenilir ve sağlıklı karar verme zemini sunan bulut temelli SAP Analytics Cloud uygulaması, herhangi bir sabit sunucuya ihtiyaç duymadan, tamamen bulut üzerinden 7/24 hizmet verebiliyor. SAP Analytics Cloud, veri işleme ve verinin gerçek zamanlı analiz taleplerine hızlı cevap veren HANA veri tabanı dışında farklı kaynaklardan da veri toplama, raporlama, görsel sunumlar ve dashboardlar hazırlamaya olanak sağlıyor.

Proje kapsamında GAMA Enerji’nin, Ticaret, Üretim, Finans, Hukuk, IK, Kurumsal Risk Yönetimi, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Satın Alma İş Birimlerinin raporlama ihtiyaçları hayata geçirildi.

– SAP Analytics Cloud projesinin GAMA Enerji’ye sağladığı temel katkıları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

– Başta Ticaret, Üretim ve Finans olmak üzere, tüm iş birimlerinin raporlama ve veri analizi ihtiyaçlarının düşük maliyetlerle ve tek bir platform üstünden karşılanması.

– Şirket içi üretilen verinin anlamlı hale getirilmesi ve bunun sonucunda karar alma sürecinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılmasının sağlanması.

– Kurum çapında veri keşfi, veriye kolay erişim, iş birliği ve verilerin etkin bir şekilde görselleştirilmesi.

Enerji piyasası web servis entegrasyonun da tamamlandığı projede, ileri dönemde enerji piyasasına yönelik raporların ve analizlerin genişletilmesi hedefleniyor.

EBRD-GAMA Atölye Çalışması

GAMA’da Haziran 2016’dan bu yana yürütülen GAMA Holding Uyum Yönetimi programı kapsamında 1 Ekim 2019 tarihinde EBRD “European Bank for Reconstruction and Development” ve Baker McKenzie’nin Türkiye temsilcisi Esin Avukatlık Ortaklığı tarafından düzenlenen ‘’Effective Anti-Bribery/Corruption Compliance” konulu atölye çalışmasına GAMA Holding’I temsilen Risk ve Uyum Yönetimi Koordinatörü Mehmet Artun ve GAMA Güç Sistemleri Uyumdan Sorumlu Müdür Hilal Yiğit başı katıldı.

Atölye çalışmasında çeşitli Türk müteahhitlik firmaları ve diğer katılımcı firmalara Uyum Yönetimi programının başından bu yana GAMA’da yürütülen faaliyetler, programın şirket kültürü olarak benimsenmesine ilişkin süreçler ve karşılaşılan dar boğazlar aktarıldı; firmaların ve EBRD’nin konuya ilişkin soruları yanıtlandı. EBRD, Uyum Yönetimi programında gösterilen gayret ve başarı için GAMA’ya teşekkürlerini sundu.