1.131.000 Adet Ağaca Eşdeğer Temiz Hava

GAMA Enerji’nin yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde tasarruf edilen sera gazı emisyonu, 2017 yılında 226.200 ton olarak gerçekleşti. Çevreye 1.131.000 adet ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer katkıda bulunuldu.