Basra’da BP Oil Terminali Faz 1 işi imzalandı.

100% BP iştirakı olan Waterway Trading & Petroleum Services LLC ile STFA-GAMA Taahhüt ve İnşaat A.Ş. arasında 5 Ekim 2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Projenin amacı, Petrol Taşıma Tesisinin EPC bazlı yapımı için detay tasarıma yönelik olarak zemin etüdü işlerinin tamamlanmasıdır.