Dijital dönüşüm yolculuğunda GAMA Enerji’nin SAP S/4HANA Kurumsal Kaynak Planlama projesi tamamlandı.

GAMA Enerji 2017 yılı içinde, işletme kaynaklarını daha verimli yönetebilme ve iş süreçlerini bütünleştirme hedefiyle kurumsal kaynak planlama yazılımı arayışı içine girmiş, gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde, 2018 Ocak ayı başında SAP firmasının en son kurumsal kaynak planlama yazılımı sürümü olan “SAP S/4HANA” ile projeye başlama kararı almıştı. 12 ay süren başarılı bir proje sürecinin ardından, GAMA Enerji proje ekibi ve çalışanlarının yoğun emek ve çabalarıyla SAP Projesi, 2019 yılının ilk haftası canlı kullanıma geçildi.

Proje kapsamında, FI-Finansal Muhasebe, SD-Satış ve Dağıtım, MM-Malzeme Yönetimi, CO-Maliyet Muhasebesi ve Kontrol,  BPC- İş Planlama ve Konsolidasyon, HR-İnsan Kaynakları, TRM-Hazine ve Risk Yönetimi modülleri ile birlikte Sayax-SD, Maximo-MM entegrasyonları devreye alındı.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte, özellikle grup şirketlerinin bütçe ve finansal konsolidasyonu, Satış süreçleri, IK, satın alma ve stok yönetimi iş süreçlerinin daha verimli şekilde yürütülmesi sağlandı.

SAP Analytics Cloud Raporlama Projesi

Kurumun,  SAP S/4HANA ERP uygulamasına geçişi ile birlikte, yönetim ve iş birimlerinin raporlama, veriyi anlamlı hale getirme, veri analizi ve karar destek ihtiyaçlarının karşılanması için 2019 Mart ayı içinde SAP Analytics Cloud projesine başlandı. Tüm iş birimlerinin dâhil olduğu proje, yaklaşık 7 ay süren bir proje takviminden sonra Ekim 2019’da canlı kullanıma başarıyla açıldı.

Yönetime ve iş birimlerine,  güvenilir ve sağlıklı karar verme zemini sunan bulut temelli SAP Analytics Cloud uygulaması, herhangi bir sabit sunucuya ihtiyaç duymadan, tamamen bulut üzerinden 7/24 hizmet verebiliyor. SAP Analytics Cloud, veri işleme ve verinin gerçek zamanlı analiz taleplerine hızlı cevap veren HANA veri tabanı dışında farklı kaynaklardan da veri toplama, raporlama, görsel sunumlar ve dashboardlar hazırlamaya olanak sağlıyor.

Proje kapsamında GAMA Enerji’nin, Ticaret, Üretim, Finans, Hukuk, IK, Kurumsal Risk Yönetimi, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Satın Alma İş Birimlerinin raporlama ihtiyaçları hayata geçirildi.

– SAP Analytics Cloud projesinin GAMA Enerji’ye sağladığı temel katkıları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

– Başta Ticaret, Üretim ve Finans olmak üzere, tüm iş birimlerinin raporlama ve veri analizi ihtiyaçlarının düşük maliyetlerle ve tek bir platform üstünden karşılanması.

– Şirket içi üretilen verinin anlamlı hale getirilmesi ve bunun sonucunda karar alma sürecinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılmasının sağlanması.

– Kurum çapında veri keşfi, veriye kolay erişim, iş birliği ve verilerin etkin bir şekilde görselleştirilmesi.

Enerji piyasası web servis entegrasyonun da tamamlandığı projede, ileri dönemde enerji piyasasına yönelik raporların ve analizlerin genişletilmesi hedefleniyor.