GAMA Ticaret, Türkiye’nin ilk Seyyar Cerrahi Hastane Projesi ihalesini kazandı.

GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş., Türkiye’nin ilk Seyyar Cerrahi Hastane projesini gerçekleştirmek üzere T.C. Savunma Bakanlığı-Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile sözleşme imzalamıştır. Projede, mobil hastaneler konusunda uzman Norveç’li Uniteam International firmasından destek almaktayız. Proje süresi 18,5 aydır. Proje, Hastane ve İlk Yardım İstasyonu olmak üzere iki tesisten oluşmakta olup Hastane ve İlk Yardım İstasyonunun yapısı Alüminyum ve Çelik konyeynır ve Şişme Çadırlardan oluşmaktadır. Sistemi oluşturan tüm komponentler taktik tekerlekli araçlarla hizmet yerlerine taşınacaktır.

30 Yataklı Seyyar Cerrahi Hastanesi:

Acil, ilk yardım, kanama durdurucu, hayat, uzuv kurtarıcı ileri cerrahi müdahalelerin gerçekleştirildiği, hasta ve yaralıların yoğun bakım ünitesinde izlendiği mobil bir sistemdir. 30 Hasta Yatağı (Gerektiğinde 60 yatağa çıkarılabilecektir) ile 6 Yoğun Bakım Yatağı olmak üzere Toplam 36 Yatak kapasitelidir. Modüler yapıda olup Acil servise gelen bir hasta veya yaralıya, açık havaya çıkmadan, kapalı sistem içinde muayene, tetkik ve tedavi hizmetleri verilecektir. Aynı anda 2 ameliyat yapabilecek kapasitede ameliyathaneye sahiptir. Hastanenin Acil Servis ve Ameliyathane Bölümleri en çok 3 saat içerisinde fonksiyonel hale gelebilecektir.

İlk Yardım İstasyonu:

Hasta ve yaralılar için triajın yapıldığı, hafif yaralıların gerekli tedavilerinin, ağır yaralılar için  hayat kurtarıcı ilk yardım, ileri yaşam desteği ve kanama durdurucu cerrahinin yapıldığı mobil bir sistemdir. 14 Hasta Yatağı ile 6 Yoğun Bakım Yatağı olmak üzere Toplam 20 Yatak kapasitelidir. Modüler yapıda olup bir hasta veya yaralıya, açık havaya çıkmadan, kapalı sistem içinde muayene, tetkik ve tedavi hizmetleri verilecektir. Aynı anda 2 ameliyat yapabilecek kapasitede Ameliyathaneye sahiptir. Triaj Çadırı ve buna bağlı 4 ünite en çok 2 saat içerisinde fonksiyonel hale getirilecektir.