GATE Kazakistan Kashagan elektrik santralı yeni ünitelerinin “EPC” yapımını üstlendi.

Kazakistan Kashagan Doğal Gaz Elektrik Üretim Santralı’nın “Tranche-3” kapsamında yapılacak olan üniteleri AGIP KCO ile 18 Eylül 2009 tarihinde imzalanan sözleşmeyle GAMA’nın %50 ortak olduğu GATE’ye sipariş edildi.
Mühendislik-Tedarik-Yapım bazında üstlenilen 172 milyon USD bedelli projenin 31 ayda tamamlanması öngörülmektedir. Proje kapsamında Gaz Türbin ve Dizel Jeneratör binasının tasarım, malzeme temini ve inşaat işleri, AGIP KCO tarafından temin edilecek 2 adet 42 MW gaz türbin jeneratörü ve 3 adet 6 MVA dizel jeneratör setinin montajı ve devreye alınması, 110 KV şalt sahasının genişletilmesi, 2 adet 11/110 kV 65 MVA ve 2 adet 20 MVA trafonun, ısıtma, havalandırma, klima (HVAC) tesislerinin, elektrik, boru sistemleri, ana köprü uzantılarının tasarım, temin ve montaj işleri bulunuyor.