Yönetim Sistemlerinde Dijitalleşme

GAMA Enerji Kalite ve Sertifikasyon Departmanı olarak GAMA Enerji ve tüm bağlı firmalarında kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile enerji yönetim sistemlerinin kurulması ve uygulanması, sertifikalandırılması, etkinliğinin izlenmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra, GAMA Enerji santrallerinde izin ve uyum süreçlerinin takibi konularında çalışıyoruz. 

Teknolojik gelişmelerin ve bilgiye hızlı erişimin karar mekanizmalarındaki etkisini tüm sektörlerde olduğu gibi enerji sektöründe de yaşıyoruz. Her geçen gün dijital dönüşüm sürecinin iş yapış biçimlerimizi çok hızlı değiştirdiğini görüyoruz. Dijital dönüşüm çalışmalarımız kapsamında GAMA Enerji ve tüm bağlı şirketlerinde uygulamakta olduğumuz yönetim sistemleri kapsamında kullanılan ‘metodolojiler’, ‘iş süreçleri’ ve ‘kilit performans’ göstergeleri gibi birçok değişkene ilişkin veri/bilgi akışını sağlamak amacı ile yazılım teknolojilerinden faydalanıyoruz. Bu kapsamda dijital platformların yönetim sistemlerinin karar mekanizmalarında kullandığı “objektif veriye dayalı sonuca ulaşma” isteği için en etkin, güvenilir ve verimli yöntemin olduğunu söyleyebiliriz. İş süreçlerimizde birçok veriyi anlık olarak aynı anda görüp analiz edebildiğimiz, veriye en güvenli ve hızlı şekilde ulaşabildiğimiz zaman, üst yönetimimizin ve çalışanlarımızın doğru kararlar vererek iş sürekliliğini sağlayabilmelerini ve iş gücünde verimliliği artırmalarını sağlıyoruz.  

Değerli GAMA Enerji Yönetimi’nin desteği ile birçok yönetim sistemini aynı anda kullanarak bunları dijitalleştirmek, iş yapış şeklimizi dönüşüme uğratmış ve şirketimize de büyük bir katma değer sağlamıştır. Modern veri analizinin yolunu açmış olan bu uygulamaları yetkin bir bilgi teknolojileri ekibi önderliği ve iş birliğinde hayata geçirmek, veri toplama araçlarını geliştirmek, şirket içi departmanlarımız ile GAMA Enerji’ye bağlı faaliyet gösteren enerji santrallerimize girdi sağlamak ve faaliyetlerini iyileştirmek için sağlam bir zemin hazırlamıştır. Farklı lokasyonlardaki çalışma arkadaşlarımızın birbiri ile zaman ve mekan sınırı olmaksızın yönetim sistemleri araçlarını kullanarak veri paylaşabilmelerine olanak sağlayan dijital çözümler, çalışmaları kolaylaştırmakta ve sistem verimliliğini artırmakta, böylelikle aşkta olduğu gibi işte de artık mesafelerin bir önemi kalmamaktadır.  

Ayrıca dijitalleşme sürecinde asıl değerimizin insan olduğunu hiçbir zaman unutmadan, başarılı bir dijital dönüşümün sırrının etkili iletişim olduğunu da belirtmek isteriz. Kurduğumuz etkili iletişim sayesinde, beraber görev yapmakta olduğumuz tüm çalışma arkadaşlarımızın katkıları ile dijital dönüşüm serüvenimizi kurum kültürümüzü ve süregelen süreçlerin varlıklarını da koruyarak devam ettiriyoruz. Bu dönüşümü bir varış noktası olarak görmekten ziyade, sürekli gelişimi destekleyen bir süreç olduğu bilinciyle, ekip olarak amaçlarımızı gerçekleştirmek için çalışmalarımıza tüm inancımız ile devam etmekteyiz.

Yeşim Aşti, GAMA Enerji Kalite ve Sertifikasyon Müdürü

GAMA Enerji İzin ve Uyum Uzmanı Ayşegül Özbayram ve GAMA Enerji Kalite ve Sertifikasyon Müdürü Yeşim Aştı