1800 MW ALBA PS5 Kombine Çevrim Güç Santrali, Bahreyn