390 MW Kazanskaya Isı Güç Kombine Çevrim Santrali 3 Projesi, Kazan/Rus Federasyonu