450 MW Rades-C Kombine Çevrim Güç Santrali İlk Kazık Çakımı, Tunus