Karadağ 10 MW Rüzgar Enerji Santrali, İzmir/Türkiye