Disi

Disi Water Company (DIWACO)

Disi Mudawarra – Amman Su İletim Projesi

Ürdün Disi bölgesinden Amman şehrine su taşınmasını sağlayan bir su iletim projesidir.

  • Su Temin Kapasitesi: 100 milyon m3/yıl
  • Tesis: 55 adet su kuyusu, 2 adet pompa istasyonu, 120 km duktil boru hattı, 345 km çelik boru hattı
  • Ticari İşletmeye Giriş Tarihi: 2014
  • İmtiyaz Süresi: 25 yıl
  • Yer: Amman, Ürdün

Ortaklık Yapısı

  • GAMA Energy Water International B.V. : %100