Placeholder
Çevre Bilinci

Çevresel Performans Bilgilendirmesi

GAMA Holding bünyemizdeki GAMA Enerji şirketimiz çevre ve sürdürülebilirlik konularını ön planda tutarak faaliyetlerini titizlikle yürütmektedir. Temiz ve çevre dostu enerji üretimi için yenilenebilir enerji üretim kaynaklarına öncelik tanımaktadırlar. Bünyesinde yer alan sekiz adet santralin yedi tanesinde ham madde olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji üretiminde karbon salınımını azaltmakta ve iklim değişikliği ile mücadelede etkin bir rol oynamaktadır.

GAMA Enerji santrallerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde, Türk Çevre Mevzuatına uyum sağlayarak ve ortakları arasında yer alan Uluslararası Finans Kuruluşu (Internatinal Finance Corporation -IFC) tarafından yayınlanan sürdürülebilirlik ve performans standartları kılavuzluğunda, gerek IFC gerekse de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) yayınlamış olduğu uluslararası standartları sağlamaktadır. Merkez ofis ve santrallerde uluslararası standartların sağladığına dair her yıl düzenli raporlamalar yayınlamakta, IFC ve EBRD tarafından ve de bağımsız kuruluşlarca yıllık olarak yapılan denetimleri başarılı bir şekilde tamamlamaktadır.

Merkezde ve santrallerde kurulan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile malzeme tedariği, üretim, ürün ve hizmet tüketimi gibi süreçlerdeki faaliyetleri yaşam döngüsü perspektifinde ele almaktadır. Faaliyetlerden kaynaklanan çevresel etkilerin ve risklerin bertarafına yönelik çalışmalar yürüterek çevresel riskleri fırsatlara çevirmektedir. “Çevreye Duyarlılık“ bilinci ile sürdürülebilir kaynak kullanımını desteklemek amacıyla enerji kaynaklarını ve malzeme kaynaklarını verimli şekilde kullanmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Atık oluşumunu azaltacak önlemler alarak geri dönüşüm oranlarını iyileştirmek için çalışmakta, bu kapsamda çevresel performanslarını sürekli ölçmektedir. Her yıl daha da iyileştirmek üzere yıllık hedefler koymaktadır.

Merkezde ve santrallerde kurulmakta olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile de faaliyetlerini sürdürebilmek için kurulu sistemler tarafından harcanan ve halihazırda ölçülen enerji tüketimini ve benzin, doğal gaz, motorin gibi fosil yakıt tüketimini daha etkin şekilde ölçerek verimliliğini değerlendirmektedir. Enerji verimliliğini artırmak üzerine projeler geliştirerek sistemlerde sürekli iyileştirmeler yapmayı hedeflemektedir.

Karbon Sertifikalandırması

GAMA Enerji, Yenilenebilir Enerji Yatırımları’nda karbon sertifikalandırması ve satışı gerçekleştirmektedir. GAMA Enerji’nin bu sayede tasarruf ettiği sera gazı emisyonu 2020 yılında 257.497 ton olarak gerçekleşmiş ve çevreye 1.287.485 adet ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer bir katkıda bulunmuştur.

  • Lamas Hidro-elektrik Santrali: 89.075 ton CO2, 445.375 adet ağaç
  • Çakırlar Hidro-elektrik Santrali: 21.638 ton CO2, 108.190 adet ağaç
  • Sares Rüzgar Santrali: 62.800 ton CO2, 314.000 adet ağaç
  • Karadağ Rüzgar Santrali: 17.377 ton CO2, 86.885 adet ağaç
  • Gök Rüzgar Santrali: 66.607 ton CO2, 333.035 adet ağaç