Placeholder
Ortaklık Yapısı


GAMA Holding

1959 yılında faaliyete başlayan GAMA, 1962 yılında, o tarihe kadar sadece yabancı firmalar tarafından gerçekleştirilen mekanik, elektrik ve enstrümantasyon montajı konularında faaliyet göstermek üzere Fenni ve Gama İnşaat Grupmanı Ltd. Şirketini kurmuş ve termik santrallarda kullanılan buhar kazanlarının mucidi sayılan Amerikan “Babcock and Wilcox” firmasının Türkiye temsilciliğini üstlenmiştir. GAMA bu yapılanmasıyla o zamana kadar Türk firmaları tarafından yapılmayan güç santralları başta olmak üzere teknoloji ağırlıklı endüstriyel tesis yapımına yönelmeyi hedeflemiş, enerji müteahhitliği kapsamında ilk iş olarak 1963 yılında Babcock Wilcox’un taşeronu olarak Mersin Termik Santralı’nın kazan montaj işini üstlenerek başarıyla tamamlamıştır. GAMA, bu başarının hemen ardından Dünya Bankası’ndan endüstriyel tesis yapımı için yeterlik alan ilk Türk firması olmuş ve bu yeterlikle 1964 yılında 4×25 MW Mersin Termik Santralının genel montaj işini üstlenerek Türkiye’de anahtar teslim endüstriyel tesis yapımı devrini açmış ve Türkiye’nin ilk enerji müteahhitti olmuştur.

Firma, artan tecrübesi ile güç santralları, petrol, çimento, petrokimya ve gaz tesisleri, fabrikalar, yüksek binalar, su arıtma tesisleri ve iletim hatları, köprü ve çeşitli altyapı yapımlarını gerçekleştirerek, Türkiye’nin kalkınma ve sanayileşme çalışmalarına katkıda bulunmuştur.

Yurt içinde edinilen tecrübe ile 1970’li yılların başından itibaren GAMA bünyesindeki şirketler, faaliyetlerini yurt dışında Orta Doğu, Rusya, Avrasya Ülkeleri, Güney Doğu Asya, Kuzey Afrika ve İrlanda’ya genişletmiştir.

GAMA, 2002 yılından itibaren kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girmiş ve GAMA Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş. altında bulunan faaliyetlerin bünyesinde toplanacağı GAMA Holding A.Ş. 2 Haziran 2003 tarihinde kurulmuştur. GAMA Holding A.Ş.; her biri kendi içinde şirketler/ortaklıklar barındıran, GAMA Enerji A.Ş., GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş., GAMA Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş., yurt dışı iştiraklerin bulunduğu GAMA International B.V.,ve GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş. olmak üzere beş ana gruptan oluşmaktadır.

Tenaga Nasional Berhad

65 yıllık geçmişe sahip TNB, 110,7 milyar RM tutarında toplam varlığı ile Malezya’daki en büyük elektrik altyapı hizmetleri şirketidir.

TNB’nin ana faaliyet konuları, “Üretim”, “İletim” ve “Dağıtım”dan oluşan elektrik üretim ve tedarik değer zincirinin tümünü kapsamaktadır. Üretim Bölümü, altı termal elektrik santrali ve üç önemli hidroelektrik enerji üretim planını işletmekte ve ayrıca üç Bağımsız Elektrik Üreticisine (IPP) operasyon ve bakım desteği sağlamaktadır. İletim Bölümü, TNB ve IPP’ler tarafından tüm Kıta Malezya’sında üretilen elektriği, Dağıtım ağına ve Ulusal Şebeke vasıtasıyla doğrudan büyük endüstriyel müşterilere bağlamaktadır. Son olarak, Dağıtım Bölümü, dünya standartlarında müşteri deneyimi sağlanması üzerinde odaklanarak son kullanıcılara tedarik gerçekleştirmektedir.

TNB aynı zamanda, iştirakleri vasıtasıyla, trafo, yüksek gerilim şalt cihazları ve kablo imalatı; profesyonel danışmanlık hizmetleri temini; mimarlık, inşaat, elektrik mühendisliği işleri ve hizmetleri ile tamir ve bakım gibi enerji ile ilişkili faaliyetler ile de iştigal etmektedir. Hem ana faaliyet konusu kapsamına giren, hem de ana faaliyet konusu dışındaki faaliyetlerini desteklemek üzere, TNB, operasyonlarının tamamına değer katan teknolojileri araştıran bir ar-ge bölümüne de sahiptir. Buna ek olarak, son yıllarda, TNB, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir enerji sektörü oluşmasını sağlama yönündeki taahhüdünün bir parçası olarak Malezya’da Yenilenebilir Enerji (RE) şampiyonu olmuştur.

International Finance Corporation – IFC

IFC  1956 yılında Dünya Bankası Grubu’nun bir üyesi olarak kurulmuş olup, gelişmekte olan ülkelerde özel sektöre odaklanmış en büyük küresel kalkınma kuruluşudur.

IFC’nin çalışmaları 100’den fazla gelişmekte olan ülkede istihdam ve vergi geliri yaratılıp,  kurumsal yönetim ve çevre performansının arttırılarak bölge halkına katkıda bulunulmasına olanak sağlar. Daha fazla bilgi için şirketin www.ifc.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

IFC Global Infrastructure Fund Holding I Coöperatief U.A. – GIF

IFC Küresel Altyapı Fonu (IFC Global Infrastructure Fund) enerji, ulaşım, kamu hizmetleri, telekom ve kentsel altyapı sektörlerinde yeni veya geliştirme aşamasında olan projelere sermaye yatırımı yapmaktadır.