Placeholder
Enerji Verimliliği

Amacımız, insan sağlığı ve güvenliği önceliği ile çalışma ortamı konforunu dikkate alarak,  enerji tasarrufunu temel edinen, kaynakların korunması esaslarına dayalı, sistematik bir yaklaşımı gündelik yaşantımıza entegre etmektir.

Bu amaca ulaşmak için yapacağımız çalışmalarda, önemle üzerinde duracağımız ilkelerimiz:

 • Yürürlükte olan ilgili yasal mevzuat ve standartlar ile enerji tüketimi, kullanımı ve verimliliği kapsamında takip edilen diğer gerekliliklere uygun olarak faaliyet göstermek,
 • “Çevreye Duyarlılık“ bilinci ile sürdürülebilir kaynak kullanımını destekleyerek kaynakları verimli şekilde kullanmak, çevreyi korumak ve çevre kirliliğini önlemek,
 • Enerji performansında ve Enerji Yönetim Sistemi’nde sürekli iyileştirme yapmak, amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlamak,
 • Enerji performansını iyileştirmeye yönelik tasarımları desteklemek,
 • Enerji verimli ürünler ve servisler kullanmak ve kullandığımız her türlü malzemede insan sağlığı ve güvenliğini, çevre etkilerini dikkate almak,
 • Enerji tasarrufunu teşvik ederek enerji üretiminin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmektir.

Bu ilkeler doğrultusunda, topluma katılan değerin arttırılması, çevreye zarar veren koşulların ortadan kaldırılması ve enerji tasarrufu bilincinin artırılması hedeflenmiştir. Ayrıca bu ilkelerin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve paydaşlarımızca bilinmesi ve anlaşılması hedeflerimize ulaşabilmenin temelini teşkil edecektir.

Türkiye’nin ilk “LEED-EB GOLD” sertifikasına sahibiz

GAMA 2012 yılında, Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen ve yeşil bina standartlarına uyan yapılara verilen “Existing Building – Var Olan Binalar Kategorisi”nde, Türkiye’de ilk olarak “LEED- EB GOLD”, Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) altın sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Bu çalışma kapsamında GAMA Binasında, Sürdürülebilir Alanlar (Sustainable Sites), Su Verimliliği (Water Efficiency), Enerji ve Atmosfer (Energy and Atmosphere), Malzemeler ve Kaynaklar (Materials and Resources), İç Mekan Kalitesi (Indoor Enviromental Quality), Tasarımda Yenilikler (Innovation in Design), Bölgesel Öncelik (Regional Priority) konularında sürdürülebilir iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

 • Kullandığımız her türlü malzemede insan sağlığı ve güvenliğini, çevre etkilerini dikkate almayı,
 • Kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanarak çevreyi korumayı,
 • İyi tanımlanmış bir atık yönetim sistemi ile çevre kirliliğini önlemeyi,
 • Kullandığımız elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminden satın alarak ve enerji tasarrufunu teşvik ederek, enerji üretiminin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeyi,
 • Tüm paydaşlarımız nezdinde farkındalık yaratmak, çevre bilincini arttırmak ve karbon ayak izi konularında sürekli iyileştirme sağlamaya çalışmayı GAMA olarak taahhüt ediyoruz.

2012 yılında binamızda sürdürülen enerji verimliliği çalışmalarında, ek bir maliyet yaratılmadan, enerji tüketimimizde geçen yılın aynı dönemine göre, 14 aylık yoğun bir çalışma sonucunda doğal gaz kullanımı; %27, elektrik kullanımı; %20, ve su kullanımı; %31,5 oranında azaltılmıştır.

GAMA Binası ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.