Placeholder
Bilgi Güvenliği

GAMA Enerji olarak kurumun bilişim altyapısının yasal uygunluğunu ve ticari imajını korumak amacıyla kurum çapında gizliliği, bütünlüğü, tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı ilke ediniyoruz. Bilgi güvenliğinin tüm çalışanlarımızın sorumluluğunda olduğunun ve bilgi kaybında veya bilginin usulsüz ve yetkisiz kullanılması durumunda hem kurumumuzun hem de paydaşlarımızın zarar görebileceğinin bilincindeyiz.

GAMA Enerji olarak Bilgi Güvenliği temel hedeflerimiz;

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek tehditlerin minimize edilmesi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,
  • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
  • GAMA Enerji’nin temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam ettirilmesi,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni sürekli ve sistematik değerlendirme ile geliştirilmesi.