Placeholder
Hakkımızda

GAMA Enerji

Türkiye’nin ilk Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinden Birecik Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Marmara Ereğlisi / Trakya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ve İzmit Yuvacık Barajı ve Kentsel ve Endüstriyel Su Arıtma ve Temin projeleri ile 1995 yılında yatırımcılığa atılan ilk adım GAMA Enerji’nin temelini oluşturmuştur. GAMA Enerji, 2002 yılında bu temel üzerine kurulmuş ve enerji ve su altyapı alanlarında yerel ve uluslararası platformlarda faaliyet gösteren bir iş geliştirme ve yatırım firması haline gelmiştir.

Şirket’in Türkiye’deki iştirak ve bağlı ortaklıklarının lisanslarında yer alan toplam kurulu gücü 1.101,8 MW’dır (hissesine karşılık gelen 1.066,2 MW). Toplam su temin kapasitesi 100 milyon m3/yıl’dır. GAMA Enerji hissedarları, %50,5 oranında hisseye sahip olan GAMA Holding A.Ş., %30 oranında hisseye sahip olan Global Power Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., %14,5 oranında hisseye sahip olan International Finance Corporation ve %5 oranında hisseye sahip olan IFC GIF Holding I Coöperatief U.A firmalarıdır.

GAMA Enerji, tüm yatırımlarında, yasal zorunlulukların ötesinde, çevreye ve insan sağlığına azami dikkat göstererek faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle, faaliyette bulunduğu tüm bölgelerde, yatırımlarının yapım ve işletme süreleri boyunca bölge halkı ile yakın ilişkiler kurmakta ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda bölge halkına destek vermektedir.

Tanıtım Filmi