GEAŞ İşletme Bakım A.Ş.

GEAŞ İşletme ve Bakım A.Ş. GAMA Enerji’nin portföyünde bulunan elektrik üretim varlıklarının işletme ve bakım faaliyetlerini yürütmek amacıyla 2013 yılında kurulmuştur. Şirket, bağlı ortaklıklara ait santrallerin işletilmesi, planlı ve plansız bakımlarının yapılması, yedek parça ve depo yönetimi ile idari işler ve devlet yetkilileri ile olan koordinasyonunu sağlamaktadır.

Nergis Sokak No: 9/20, 06520, Söğütözü,
Yenimahalle, Ankara
Tel: +90 (312) 248 46 00
Faks: +90 (312) 248 46 01

GATES Enerji Ticaret A.Ş.

GATES Enerji Ticaret A.Ş., ilk olarak GATES Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. unvanı ile elektrik toptan satış alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş ve 2007 yılında EPDK tarafından 20 yıl süre için verilen ve o zamanki adı Toptan Satış Lisansı olan Tedarik Lisansını almıştır. Sahip olduğu bu lisans sayesinde; Serbest Tüketici olmaya hak kazanan son kullanıcılara elektrik satışı ile toptan elektrik alma ve satma hakkına sahip olan GATES, şu anda 5 ana konuda faaliyetlerini sürdürmekte ve alt yapısını güçlendirmeye devam etmektedir. GATES’in faaliyet alanları; Serbest Tüketiciler, Tezgâh Üstü Piyasalar ve İkili Anlaşmalar, Doğal Gaz, Portföy Optimizasyonu ve Varlıkların Karbon Ticareti’dir.

Nergis Sokak No: 9/20, 06520, Söğütözü,
Yenimahalle, Ankara
Tel: +90 (312) 248 46 00
Faks: +90 (312) 248 46 01
web: www.gatesenerji.com.tr

Anadolu Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.

ANADOLU Elektrik Üretim Tic. San. A.Ş. 4628 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Artvin ilinde Murgul Çayı üzerinde bulunan 16,5 MW kurulu güce sahip olan Çakırlar HES, 49 yıl süreyle üretim faaliyetinde bulunmak üzere Mart 2007 tarihinde üretim lisansı almıştır. 2007 sonunda Kredi Sözleşmesi imzalanan tesis, Ağustos 2009 tarihinde ticari işletmeye geçmiştir.

Nergis Sokak No: 9/20, 06520, Söğütözü,
Yenimahalle, Ankara
Tel: +90 (312) 248 46 00
Faks: +90 (312) 248 46 01

TGT Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.

Lamas III-IV HES projesine 1986 yılında YİD modeline göre başlanmıştır. 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra TGT Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş., bu projenin YİD Kanunu’na göre elde etmiş olduğu haklardan feragat ederek Üretim Lisansı almak üzere Ekim 2005 tarihinde EPDK’ya başvurmuş ve Ağustos 2006 tarihinde Üretim Lisansı almıştır

Nergis Sokak No: 9/20, 06520, Söğütözü,
Yenimahalle, Ankara
Tel: +90 (312) 248 46 00
Faks: +90 (312) 248 46 01

Kremna Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

Karacaören-1 ve Karacaören-2 hidroelektrik santralleri Burdur ili Bucak ilçesi sınırları içinde yer almakta olup kaskat yapılı ve baraj tipindedir. Karacaören-1 HES 32 MW kurulu gücü ile 1990 yılında işletmeye geçmiştir. Karacaören-2 HES’in kurulu gücü ise 46,4 MW olup 1993 yılında faaliyete başlamıştır.

Nergis Sokak No: 9/22, 06520, Söğütözü,
Yenimahalle, Ankara

Tel: +90 (312) 248 46 00
Faks: +90 (312) 248 46 01

GARET Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

GAMA Enerji’nin %98,79 oranında hissesine sahip olduğu GARET, rüzgar enerjisi projelerinin geliştirilmesi amacı ile Mart 2006’da kurulmuştur. Şirket, Mart 2011’de ticari işletmeye geçen Çanakkale Ezine’deki 27,5 MW Sares RES, Temmuz 2012’de ticari işletmeye geçen İzmir Aliağa’daki 10 MW Karadağ RES, Ağustos 2014’te ticari işletmeye geçen Manisa Akhisar’daki 35 MW Gökres-2 II RES ve Ekim 2016’da iki türbin ile ticari işletmeye geçen, ardından tüm türbinlerinin kabulü Şubat 2017’de yapılan 45 MW Kırkağaç RES projeleri ile toplam 117,5 MW’lık dört adet üretim tesisine sahiptir.

Nergis Sokak No: 9/21, 06520, Söğütözü,
Yenimahalle, Ankara
Tel: +90 (312) 248 46 00
Faks: +90 (312) 248 46 01

İç Anadolu Doğalgaz Elektrik Ür. ve Tic. A.Ş.

GAMA Enerji’nin %96 hissesine sahip olduğu İÇANADOLU Doğalgaz Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait İç Anadolu Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali (DGKÇS) yatırımı için 2013 yılı Eylül ayında GAMA Güç Sistemleri ve GE Energy Konsorsiyumu ile enerji santrali ve şalt sahası anahtar teslim müteahhitlik sözleşmesi imzalanmış olup, 24 Aralık 2016 tarihinde geçici kabulü ve santralin devri gerçekleşmiştir.

Nergis Sokak No: 9/20, 06520, Söğütözü,
Yenimahalle, Ankara

Tel: +90 (312) 248 46 00
Faks: +90 (312) 248 46 01
Web: https://icanadolu.gama.com.tr/index.php